Avel

Vi bedriver småskalig kvalitetsavel.

Vårt avelsmål är en vacker och uttrycksfull islandshäst med en god exteriör, mjuka, rumsliga rörelser, god framåtanda samt ett mycket bra lynne.

Sommaren 2020 väntas föl efter Levi fra Ørnhestar och Moli frá Skridu. Sommaren 2020 betäcker Levi fra Ørnhestar på Mannestad.