Avel

Vi bedriver småskalig kvalitetsavel.

Vårt avelsmål är en vacker och uttrycksfull islandshäst med en god exteriör, mjuka, rumsliga rörelser, god framåtanda samt ett mycket bra lynne.

Sommaren 2019 egen Levi fra Ørnhestar på Mannestad.